Siirry sivun sisältöön

Muistisairaan yksilöllinen ohjaus

Kotikunnan muistihoitaja, -koordinaattori tai -palveluohjaaja tekee yksilöllisen tukitoimien suunnitelman muistisairaan ja hänen omaisensa kanssa.

Tietoa, tukea, apua ja ohjausta on tarjolla kaikille osallisille, ja se pyritään antamaan oikea-aikaisesti sairauden vaiheesta riippuen.

Yksilöllinen ohjaus

Kunnalla on monia laissa määriteltyjä velvoitteita kuntalaisten tuen ja palvelujen tarpeen selvittämiseksi ja järjestämiseksi. Näitä velvoitteita voidaan täyttää joko kunnan omana toimintana tai yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, kanssa. Näissä puitteissa muistikuntoutujille ja heidän läheisilleen tarjotaan muun muassa neuvontaa, ryhmätoimintaa, päiväkeskus- tai palvelukeskustoimintaa, vertaistukea ja omaisten ryhmiä. Näitä palveluja tarjotaan joko kunnan omana palveluna tai muistiyhdistysten toimesta.

Sairastumiseen ja hoitoon liittyvistä asioista voi kysyä oman kunnan muistisairauteen perehtyneiltä terveydenhuollon asiantuntijoilta, kuten muistihoitajilta, muistikoordinaattoreilta tai muistipalveluohjaajilta. Kuljetuspalveluihin ja henkilökohtaisen avustajan saamiseen liittyvistä käytännöistä saa neuvoa sosiaalipalveluista.

Päivitetty 23.1.2023