Puhe ja kieli

​​​​​​​​​​​​​​​​

Puhe ja kieli ovat eläinlajeista ainoastaan ihmisille ominaisia taitoja ja tärkeimpiä kommunikaation välineitämme. Monimutkaisina toimintoina ne edellyttävät monien aivoalueiden saumatonta yhteistoimintaa.

Kielelliset häiriöt voivat koskettaa puheen tuottoa, ymmärtämistä, sanojen löytämistä ja merkitysten ymmärtämistä sekä lauserakennetta. Tämä osio sisältää tietoa äkillisen aivotoiminnan häiriön pohjalta syntyvistä kielellisistä häiriöistä ja niiden kanssa selviytymisestä. ​

pic Afasia - puheen ja kielen häiriö

Aivojen vaurion seurauksena syntyneestä kielellisestä häiriöstä käytetään yleisesti.

pic Erilaiset afasiat

Afasioita on monenlaisia.

pic Miten oire ilmenee?

Afasiaoireet vaikuttavat ihmisen vuorovaikutuskykyihin.

pic Kuntoutusta ja tukea

Kuntoutuminen on koko lähipiirin yhteinen projekti.


Päivitetty  5.11.2018