Siirry sivun sisältöön

Elämää muistisairauden kanssa työikäisenä

​​Tietoa ja tukea on saatavilla muistipoliklinikoilta, työterveyshuolloista, sopeutumisvalmennuksissa ja ensitieto-tilaisuuksissa sekä Muistiliitolta ja paikallisista muistiyhdistyksiltä.

Työikäisenä muistisairaus voi asettaa haasteita muun muassa työstä luopumisen, perhe-elämän muutosten ja läheisten suhteen. Itse sairastuneen ja läheisten sekä koko perheen tulee saada riittävästi tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista, jotta elämä sujuisi mahdollisimman omannäköisenä ja tukea saisi sairauden eri vaiheissa.

Muistisairaan ja hänen omaisensa arjen tueksi on mahdollisuus saada useita erilaisia sosiaaliturvan tukia, kuten erilaisia etuuksia ja avustuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä muita tukia. Myös vammaispalvelulain mukaisia palveluja tulee myöntää muistisairautta sairastavalle henkilölle.

Oikeudellinen ennakointi sairastuessa

Riittävän ajoissa on hyvä varautua ja kirjata myös omia toiveitaan ja tahtoaan. Oikeudellisen ennakoinnin avulla on mahdollista päättää etukäteen, miten itseään ja omia asioita hoidetaan, kun toimintakyky heikkenee siten, ettei itse enää pysty päättämään asioistaan.

Työikäisenä sairastumiseen liittyy asioita, joita on hyvä pohtia jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sellaisia voivat olla muun muassa asumiseen, parisuhteeseen, lasten tulevaisuuteen ja autolla ajoon liittyvät asiat. Esille nousevat myös työssä jatkamisen mahdollisuudet ja oikeudellisen ennakoinnin kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi taloudelliseen pärjäämiseen tai huoltajuuteen.

Työikäisten sairauksiin liittyy oireita, joiden johdosta oikeudellisen toimintakyvyn arviointi voi olla haastavampaa, eikä edellä oleviin tilanteisiin ole aina yksiselitteistä vastausta. Hyviä oikeudellisen ennakoinnin välineitä ovat hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus. Jos sairastuneen etuja ei näillä keinoilla voida turvata, on edunvalvonta hyvä, joskin viimesijaisin keino.

Työikäisen muistisairaan kuntoutus

Kuntoutuksella voidaan tukea myös työikäisenä muistisairauteen sairastuneen mielekästä elämää ja voimavaroja. Kuntoutus- ja hoitosuunnitelman avulla on tarkoitus kartoittaa erilaisten palvelujen ja tuen tarvetta ja kannustaa sairastunutta vahvistamaan omia voimavaroja ja tukea hänen jaksamistaan. Koko perhe sekä perheen tarpeet ja tukeminen tulee myös huomioida suunnitelmaa tehtäessä.

Sopeutumisvalmennuskurssit – ja ensitietoillat tarjoavat ajankohtaista tietoa sairauden hoitoon ja päivittäiseen arkeen liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää pitää arki mahdollisimman samanlaisena niin kauan kuin se on itselle mieluisaa ja toimintakyky sekä omat voimavarat sen sallivat. Vertaistuki tarjoaa paljon mahdollisuuksia jakaa asioita ja kuulla toisten kokemuksia.

Sopeutumiseen saatetaan tarvita myös muuta ulkopuolista tukea muun muassa erilaisista terapian muodoista voi olla apua sairastuneelle tai perheen jäsenille. Lisäksi työterveys- tai perusterveydenhuollon palvelujen tai eri järjestöjen kautta saa tarvittaessa tukea mielen hyvinvointiin tai psyykkistä apua. Muistiliitto tarjoaa tietoa muistisairauksista sekä oppaita ja esitteitä elämään muistisairauden kanssa. Paikallisista muistiyhdistyksistä ja Muistiluotsi asiantuntija- tukikeskuksista löytyy ryhmiä ja vertaistukea sekä ohjausta ja neuvontaa.

Päivitetty 23.1.2023