Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuminen aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Aivoverenkiertohäiriöön sairastunut hyötyy moniammatillisesta kuntoutuksesta. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä ja ammattihenkilöstön kanssa.

Aivoinfarkti tai aivoverenvuoto voi aiheuttaa moninaisia oireita, jotka vaikeuttavat edellytyksiä selviytyä arjen tehtävistä. Mahdollisia toimintakyvyn muutoksia ja kuntoutustarvetta arvioidaan heti sairastumisen jälkeen. Toipumista ja toimintakykyä voidaan tukea varhain aloitetulla suunnitelmallisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella.

Kuntoutujan oma aktiivisuus on kuntoutumisen avaintekijä. Kuntoutuminen on muutoksen käsittelyä ja oppimista. Intensiivinen arjen tehtävissä tarvittavien taitojen harjoittelu kannattaa, koska aivot ovat muovautuvat ja erityisen vastaanottavaiset harjoittelun aiheuttamalle muutokselle.

Kuntoutuminen on kuin matka. Matkan varrella tarvitaan rinnalla kulkijoita. Tarpeen mukaan kuntoutumisen matkalla on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kuten neurologian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä.

Ammattihenkilöiden lisäksi tarvitaan läheisten apua ja laajempaa tukiverkostoa. Tukea kuntoutumiseen voi hakea yhdistysten ja järjestöjen sekä Kelan kautta.

Päivitetty 6.9.2023