Siirry sivun sisältöön

Aivovammapotilaan ensihoito sairaalassa

Akuuttihoidon tavoitteena on jo aiheutuneen aivokudoksen vaurion pahenemisen estäminen.

Sairaalassa pään vamman saanut huonokuntoinen potilas tutkitaan välittömästi. Hoitajat ja lääkärit varmistavat ensin, että verenpaine ja hapensaanti ovat riittävät ja hengitystiet ovat avoimet. Sen jälkeen arvioidaan tajunnantaso ja tehdään mahdollisuuksien mukaan kliininen neurologinen tutkimus. Lisäksi varmistetaan, ettei selkärangan, vartalon tai raajojen alueella ole vammoja. Jos tajunnantaso heikkenee eivätkä hengitystiet pysy avoimina, pään vamman saaneelle laitetaan hengitysputki ja tämä kytketään hengityskoneeseen.

Tämän jälkeen tehdään tarvittavat päivystykselliset kuvantamistutkimukset. Usein tehdään pään ja kaularangan tietokonetomografia (TT) -kuvaus, suurienergisessä onnettomuudessa olleille vartalon TT-kuvaus ja usein myös kaulavaltimoiden TT-kuvaus muiden vammojen toteamiseksi.

Jos tajunnantaso on hyvä eikä kuvantamistutkimuksissa todeta hengenvaaraa aiheuttavia vammoja, seuranta vuodeosastolla yleensä riittää. Jos todetaan päivystyksellistä leikkaushoitoa vaativa aivovamma, pyritään toimenpide tekemään mahdollisimman nopeasti. Tajuttomat potilaat otetaan teho-osastolle.

Aivovamma ja erityisesti samanaikainen humalatila aiheuttavat usein oksentelua, ja jos tajunnantaso on alentunut, voi oksennusta päätyä ”väärään kurkkuun” eli henkitorveen ja keuhkoihin. Tämä johtaa aina keuhkokuumeeseen. Tästä syystä useimmille tajuttomille aloitetaan välittömästi suonensisäinen antibioottihoito ja laitetaan nenämahaletku ravitsemusta varten. Lisäksi jatkuvaa verenpaineen seurantaa varten ja verinäytteiden ottoa helpottamaan potilaille laitetaan ranteeseen tai nivuseen valtimokanyyli.

Päivitetty 24.1.2024