Siirry sivun sisältöön

Aivojen rakenteellinen kuvantaminen muistivaikeuksissa

Kun selvitetään mahdollista etenevää muistisairautta, tehdään aivojen rakenteellinen kuvantaminen joko magneettikuvauksella tai tietokonetomografialla.

Aivojen rakennetta voidaan kuvantaa magneettikuvauksella tai tietokonetomografialla. Magneettikuvaus antaa yksityiskohtaisempaa tietoa aivorakenteesta, eikä siihen liity säderasitusta. Toisaalta tietokonetomografiallakin aivorakenteesta saadaan tarkkaa tietoa, ja se voi olla potilaalle helpompi, koska se on menetelmänä nopeampi, eikä kuvausta tehdä putkessa, vaan laite on kaarimainen. Tietokonetomografiaa käytetään myös tilanteissa, joissa magneettikuvaus ei ole mahdollinen, koska potilaalla on tiettyjä kehon sisäisiä metalliosia tai sydämentahdistin.

Aivokuvaus saattaa viitata muistisairauteen tai antaa muistioireille muun syyn

Kuvantamistutkimus on yksi osa diagnostiikkaa. Kuvantamisella haetaan tukea muutoin epäillylle muistisairaudelle. Lisäksi kuvantamisella poissuljetaan muistivaikeuden taustalta verenkiertoperäisiä syitä ja keskeisiä hoidettavia syitä, kuten kovakalvonalainen verenvuoto, aivonestekierron häiriintyminen ja kasvaimet.

Aivojen kuvantaminen ei yksinään riitä diagnoosiin pääsyyn, sillä aivot ovat yksilöllisiä, ja ikääntyminen sekä monet muut sairaudet voivat aiheuttaa samankaltaisia löydöksiä kuin muistisairaudet. Toisaalta etenkin sairauden alkuvaiheessa iänmukainen eli normaali kuvantamislöydös ei poissulje muistisairautta.

Päivitetty 23.1.2023