Siirry sivun sisältöön

Muistaminen edellyttää monia aivotoimintoja

Muistilla tarkoitetaan kykyä tallentaa ja palauttaa mieleen koettuja ja opittuja asioita. Muissa kognitiivisissa toiminnoissa esiintyvät toimintahäiriöt vaikuttavat myös muistiin.

Muistin toiminnasta voidaan erottaa erillisiksi vaiheiksi 1) tiedon vastaanottaminen (mieleen painaminen), 2) muistissa säilyttäminen ja 3) mieleen palauttaminen. Muistihäiriössä ongelma voi olla missä tahansa näistä vaiheista.

Muisti ei toimi erillään muista aivotoiminnoista, vaan on riippuvainen laajasta joukosta erilaisia kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Näin ollen monenlaiset kognitiiviset häiriöt voivat aiheuttaa myös muistin epävarmuutta. Muistin lisäksi kognitiivisiin toimintoihin kuuluvat esimerkiksi

  • tarkkaavuus eli kyky kohdentaa huomiota tahdonalaisesti

  • puhe ja kielelliset toiminnot

  • ongelmanratkaisutaidot

  • suuntien ja etäisyyksien hahmottaminen

  • toiminnanohjaus eli kyky säädellä omaa toimintaa ja tunnereaktioita suhteessa tilanteeseen.

Päivitetty 23.1.2023