Siirry sivun sisältöön

Tietoa aivoverenkiertosairauden muistisairaudesta

Aivoinfarkti, aivoverenvuoto ja aivojen pienten suonten tauti voivat aiheuttaa merkittäviä kognitiivisia oireita. Tällöin puhutaan aivoverenkiertosairauden muistisairaudesta.

Siinä missä aivoverenkiertosairauksia on monenlaisia, eroavat myös niihin liittyvät muistisairaudet toisistaan niin oireiltaan, ennusteeltaan kuin hoidoiltaankin. Vakiintunut tapa on jaotella nämä muistisairaudet kolmeen ryhmään aiheuttavan verenkiertosairauden mukaisesti: (1) pienten aivoverisuonten tauti, (2) suurten aivoverisuonten tauti ja (3) tiedonkäsittelyn kannalta kriittisellä alueella olevan verenkiertohäiriön aiheuttamat tilat.

Oheisessa kuvassa esitetään näiden kolmen muistisairauden etenemistä; sininen viiva kuvaa oireiden etenemistä ja siniset nuolet viittaavat aivoinfarkteihin. Pienten aivoverisuonten taudin eteneminen on usein hidasta ja tasaista. Aika ajoin oireet voivat kuitenkin vaikeutua porrasmaisesti johtuen taudille tyypillisistä pienistä aivoinfarkteista (katkoviivanuolet). Suurten aivoverisuonten taudissa oireiden eteneminen tapahtuu isommissa portaissa, jotka johtuvat kookkaammista aivoinfarkteista (nuolet). Tässä tautimuodossa portaiden välillä oireissa voi tapahtua huomattavaakin korjaantumista aivojen toipuessa infarktista. Jos infarktien toistumista ei saada estettyä, tilanne johtaa hiljalleen dementiatasoiseen oirekuvaan. Toisaalta aivoinfarktin osuessa kognition kannalta kriittiselle aivoalueelle voi yksikin infarkti aiheuttaa muistisairauden määritelmän täyttävän oireiston.

Tällä sivustolla kuvaillaan aivoverenkiertosairauksiin liittyvää muistisairautta. Aivoverenkiertosairauksista ja niiden riskitekijöistä ja tautimekanismeista löydät tarkempaa tietoa näistä sairauksista kertovalta Aivotalon osiosta.

Päivitetty 23.1.2023