Siirry sivun sisältöön

MS-taudin kuntoutusmuodot

MS-taudin kuntoutuksen tueksi tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus voidaan toteuttaa hyödyntäen useita eri kuntoutusmuotoja.

MS-tauti voi edetessään vaikuttaa heikentävästityökykyyn. Aaltomainen MS-tauti vaikuttaa ajan myötä keskimäärin vähemmän työkykyyn kuin ensisijaisesti etenevä taudinmuoto. Lisäksi pitkälle koulutetut ja ruumiillisesti kevyttä työtä tekevät voivat yleensä jatkaa työelämässä pidempään. Pitkäaikaiseen seurantaan perustuvaa tutkimustietoa nykyaikaisten lääkkeiden toimivuudesta työkykyisyyden säilyttämisessä ei vielä ole. On kuitenkin selviä viitteitä siitä, että MS-taudin vaikutus työkykyyn on 2000-luvun aikana oleellisesti vähentynyt verrattuna 1900-luvun puolella tehtyihin seurantatutkimuksiin.

Tarpeen mukaan lääkäri kirjoittaa lausunnon kuntoutustarpeesta tai kuntoutussuunnitelman, jossa kuntoutustarve ja toteuttamissuunnitelma on kuvattu. Erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja on yleensä tarjolla: kuntoutusta voidaan järjestää avo- ja laitosmuotoisena, ja harjoitteita on usein mahdollista toteuttaa yksilöllisinä tai ryhmämuotoisina. Kuntoutusta tarjoavat erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, työterveyshuolto sekä Kelan hyväksymät kuntoutusyksiköt. Kuntoutuspalveluissa on alueellisia eroja, ja sen mahdollisuuksista saa parhaiten tietoa hoitavalta lääkäriltä, MS-hoitajalta, kuntoutusohjaajalta ja Neuroliitosta.

Päivitetty 11.3.2022