Siirry sivun sisältöön

Narkolepsiaa sairastavan koulunkäynti ja opiskelu

Narkolepsia puhkeaa useimmiten ala- tai yläkouluiässä ja se voikin aiheuttaa monia ongelmia koulunkäynnin suhteen.

Väsymys ja nukahtelutaipumus saattaa tehdä oppituntien seuraamisesta hankalaa. Väsyneenä myös tiedonkäsittelyn ongelmat voivat vaikeuttaa oppimista. Oppitunneilla nukkuminen tai tarkkaavuuden ongelmat voidaan tulkita johtuvan muista syistä, kuten liian vähäisestä nukkumisesta tai kiinnostuksen puutteesta, jos narkolepsiaa ei osata epäillä. Toisaalta liian vähäinen yöuni on ehdottomasti paljon yleisempi teini-ikäisen väsymyksen syy kuin narkolepsia.

Narkolepsia voi vaikuttaa myös kaverisuhteisiin. Niinpä narkolepsian tunnistaminen, hoito sekä lähipiirin ja opettajien informointi taudin luonteesta on ensiarvoisen tärkeää. Haasteista huolimatta edellytykset hyvälle koulumenestykselle ovat olemassa, etenkin kun edellä oleviin tekijöihin panostetaan.

Narkolepsian oirekuva vaihtelee hyvin paljon yksilöittäin, joten mahdolliset erilaiset opetuksen tukitoimet tulee aina suunnitella yksilöllisesti. Koulussa on hyvä järjestää opettajille yhteinen infotilaisuus siten, että mukana ovat myös lapsi tai nuori, hänen vanhempansa, kouluterveydenhoitaja ja hoitavan tahon edustaja (esim. kuntoutusohjaaja, omahoitaja tai lääkäri).

Päivitetty 25.1.2024