Siirry sivun sisältöön

Aivokasvainpotilaan kuntoutuminen

Aivokasvain ja sen hoidot voivat aiheuttaa oireita, jotka vaikeuttavat selviytymistä arjessa.

Mahdollinen toimintakyvyn muutos ja kuntoutustarve arvioidaan sairastumisvaiheessa ja tämän jälkeen aina tarpeen mukaan. Toipumista ja toimintakykyä tuetaan oikea-aikaisella, suunnitelmallisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella.

Mitä kuntoutus on?

Kuntoutus on ensisijaisesti elämänhallinnan tukija. Kuntoutus on toimintaa, joka auttaa potilasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja itseä tyydyttävällä tavalla omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutus on muutoksen käsittelyä, kehittymistä ja oppimista. Jos oireet ovat lieviä ja potilas tulee niiden kanssa toimeen hyvin, ei kuntoutusta tarvita. Arjen eläminen tavalliseen tapaan voi olla riittävää kuntoutusta, jos häiriintyneitä toimintoja voi harjoitella tarpeeksi arkipäivän toimissa. Jos aivovaurio on laaja ja korjaantumaton, voidaan joutua toteamaan, että edellytyksiä kuntoutukselle ei ole.

Kuntoutus on yhteistyötä

Aivokasvainpotilaat hyötyvät usein moniammatillisesta kuntoutuksesta. Kuntoutus ja tämän tavoitteet suunnitellaan yhdessä potilaan, hänen läheistensä ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Yksilöllistä kuntoutusuunnitelmaa tehtäessä arvioidaan kuntoutustarve, kuntoutusedellytykset ja käytännön mahdollisuudet kuntoutukseen. Potilaan oma aktiivisuus on tärkeä tekijä.

Moniammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat tarpeen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuten neurologian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi potilas hyötyy läheisten avusta ja tukiverkostosta.

Tukea kuntoutumiseen voi hakea yhdistysten ja järjestöjen, Kelan ja työeläkelaitosten kautta. Joskus kyseeseen tulee ammatillinen kuntoutus. Tämä tarkoittaa uudelleen koulutusta tai uutta ammatillista sijoittautumista.

Päivitetty 3.8.2021