Epilepsian hoito erikoissairaanhoidossa

Neurologian erikoissairaanhoidon tehtäviin kuuluvat epilepsian diagnosoiminen ja hoidon aloitus.

​Epilepsiaepäilyssä diagnostiset tutkimukset järjestetään viiveettä tilanteen vaatimalla kiireellisyydellä ja potilasta hoidetaan erikoissairaanhoidossa, kunnes kohtauksettomuus on saavutettu ja ammatillinen kuntoutus suunniteltu. Hoitokäynnit ja erikoissairaanhoidon kesto määritellään jokaiselle potilaalle erikseen. Jos kohtaukset jatkuvat, hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa neurologin seurannassa. Myös epilepsiaa sairastavan raskauden suunnittelu ja seuranta kuuluu erikoissairaanhoitoon, samoin kuin työ- ja ajokyvyn arviointi.

Perusterveydenhuoltoon siirretty epilepsiaa sairastava potilas lähetetään uudelleen erikoissairaanhoitoon, jos kohtaukset alkavat uudelleen tai muuttuvat luonteeltaan tai tiheydeltään, lääkityksestä on merkittäviä haittoja, potilaalla on oireita, joiden syy on epäselvä ja ne voisivat liittyä epilepsiaan (kohtausoireita, mahdollisia haittavaikutuksia, tiedonkäsittelyn ongelmia), raskauden suunnittelu tulee ajankohtaiseksi, ilmenee työkykyongelmia tai tarvitaan ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua tai pitkäaikaisen lääkityksen tarpeen uudelleen arviota.

Päivitetty  11.1.2022

Kyllä