Siirry sivun sisältöön

Yliherkkyys epilepsialääkkeille

Yliherkkyysreaktiossa epilepsialääke saa aikaan hoidon alkuvaiheessa vaikean ihottumareaktion eikä sitä pysty käyttämään. Joskus reaktio voi olla myös maksan tai muun elimistön reaktio.

Tietyt lääkkeet (fenytoiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, eslikarbatsepiini) ovat sukulaisia niin, että kun yhdelle on yliherkkä, on usein yliherkkä toisellekin. Siksi lääkäri tietää varoa saman sukuisia lääkkeitä, kun potilas on jo saanut yhdelle samantapaiselle lääkkeelle yliherkkyysreaktion. Lamotrigiinin aloittaminen hitaasti vähentää siihen liittyvää yliherkkyysreaktioriskiä. Lääkeainereaktiot eivät yleensä riipu annoksesta ja tulevat useimmiten 12 viikon kuluessa lääkkeen aloituksesta. Äkilliset yliherkkyysreaktiot edellyttävät kyseisen lääkkeen käytön keskeyttämistä. Yliherkkyysreaktioiden ennustamiseksi pyritään kehittämään myös geenitestejä, sillä todennäköisesti alttius näihin reaktioihin perustuu tiettyihin geenimuutoksiin.

Päivitetty 11.1.2022