Siirry sivun sisältöön

Lukinkalvonalaisen verenvuoto (SAV) potilaan omaisen rooli vuodeosastolla

Hoitohenkilökunta ohjaa ja tukee potilasta ja omaisia mielellään kaikissa toipumiseen liittyvissä kysymyksissä. Omaiset voivat saada sairaalapastorin ja sosiaalityöntekijän yhteystiedot, mikäli toivovat lisää keskusteluapua tai sosiaalista tukea käytännönasioiden hoitoa varten. Usein aivoverenvuodon saanut potilas ei pysty alkuvaiheessa sisäistämään annettuja ohjeita ja tietoa. Siksi omaisten tuella ja keskusteluilla on suuri merkitys toipumiselle.

Omaisten vierailut osastolla luovat potilaalle turvallisuuden tunnetta, parantavat ajantajua ja keskustelut aktivoivat toipilaan aivoja. Päivittäisistä asioista puhuminen rauhoittaa potilasta ja vierailut tuovat sisältöä päivään. Myös omaisten jaksaminen on tärkeää ja siihen on syytä kiinnittää huomiota erityisesti pitkään jatkuvissa kuormittavissa tilanteissa.

Toipuminen aivoverenvuodosta jatkuu usein kuukausia vielä kotona, oman paikkakunnan sairaalassa tai kuntoutusyksikössä. Onkin tärkeää, että läheisten positiivinen tuki jatkuu toipilasaikanakin. Arkisista asioista selviytyminen ja normaaliin arkeen palautuminen vaatii aikaa ja läheisten apua ja henkistä tukea. Kirjallisia ohjeita saa osastolta kotiutuessa.

Päivitetty 1.2.2021