Siirry sivun sisältöön

Muistisairaan omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa läheinen huolehtii päätoimisesti sairastuneen arjen sujuvuudesta ja hoivasta kotioloissa. 

Omaishoidon tuki on palveluiden kokonaisuus, joka sisältää palveluita sekä sinulle omaishoitajana että omaishoidossa olevalle läheisellesi. Omaishoidon tukeen kuuluvat omaishoidossa olevalle läheisellesi annettavat tarpeelliset palvelut, sinulle omaishoitajana maksettava hoitopalkkio, omaishoitajalle kuuluva vapaa sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitotehtävää tukevina palveluina sinulle on tarvittaessa järjestettävä valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Lisäksi sinulle on tarvittaessa järjestettävä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hyvinvointiasi ja hoitotehtäviäsi tukevia sosiaalipalveluita ja terveydenhoitoa. Sinulle on myös järjestettävä vapaapäiviä 2–3 vuorokautta kalenterikuukautta kohden. Määrä riippuu siitä, kuinka sitovaa omaishoito on, eli oletko sidottu hoitoon yhtäjaksoisesti ja ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunnan tulee järjestää läheisesi hoito vapaasi aikana. Omaishoidon tukeen kuuluu myös sinulle maksettava taloudellinen hoitopalkkio, jonka tarkka määrä riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Hoitopalkkion suuruudessa ja maksuluokissa on kuntakohtaisia eroja.

Omaishoidosta laaditaan virallinen sopimus hoidettavan kotikunnan kanssa.

Päivitetty 23.1.2023