Siirry sivun sisältöön

Muistisairaus ja aselupa

​Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille, mikäli havaitaan henkilön terveydentilassa muutosta, joka vaikuttaa aselupaan.

Poliisi tekee lupaharkinnan ja lopulta päätöksen siitä, täyttääkö aseluvan haltija luvan saamisen edellytykset. Poliisin päätös tarvitaan, vaikka kyseessä olisi asekeräilijä.

Aseluvan edellytyksenä on, että henkilö on terveydentilan ja käyttäytymisen perusteella sopiva pitämään hallussaan ampuma-asetta ja aseen osaa. Lupaviranomaisella on oikeus saada aseluvan hakijasta lääketieteellinen arvio, jos on syytä epäillä sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon.

Aseluvan antaa ja peruuttaa poliisilaitos. Poliisi voi peruuttaa aseluvan, mikäli aseluvan haltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä. Muisti- ja muut ikääntymiseen liittyvät sairaudet voivat estää ampuma-aseluvan ja aseiden hallussapidon.

Tilanteissa, joissa kuolinpesään kuuluu ampuma-aseita, pesänhoitajan tehtävä on ottaa yhteyttä poliisiin asian hoitamiseksi.

Lääkäri täyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituslomakkeen, ja se lähetetään osoitteeseen Poliisihallitus, Asehallinto, PL50, 11101 Riihimäki.

Päivitetty 23.1.2023