Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa yleensä niitä toimenpiteitä ja keinoja, joilla tuetaan henkilön työllistymistä ja työkyvyn säilymistä.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn säilyttäminen, työhön paluun ja työllistymisen mahdollistaminen.

Kuntoutus on kohdennettu työikäisille ja sen hakeminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutussuunnitelman tekee hoitava lääkäri yhteistyössä kuntoutujan kanssa.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat esimerkiksi

  • työkokeilu
  • työhönvalmennus
  • koulutus.

Työterveyshuolto koordinoi useiden työelämässä olevien ammatillista kuntoutusta. Sen järjestämisestä vastaavat monet eri tahot.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutussuunnitelmasta:

kuntoutuminen; kuntoutussuunnitelma; työkyky; kuntoutus; työssä jaksaminen; toimintakyky; toimintakyvyn tukeminen; kuntoutussuunnitelmat; työkokeilu; työhönvalmennus

Kyllä

Päivitetty  16.5.2022