Oikeudet ja etuudet

Tästä osiosta löydät tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

Jos elämässäsi tapahtuu muutos, jonka seurauksena et voi käydä töissä tai opiskella väliaikaisesti tai pidempiaikaisesti, Kela tarjoaa etuisuuksia toimeentulon turvaamiseksi.

Elämänmuutos voi olla esimerkiksi uuden perheenjäsenen syntymä, sairastuminen tai vammautuminen. Voi olla, että sinulla on jokin synnynnäinen vamma tai sairaus joka hankaloittaa työssä käymistä tai opiskelua. Tästä osiosta löydät eri elämäntilanteisiin tarkoitetut sosiaaliturvaetuisuudet. Myös työttömällä on oikeus näihin etuuksiin.

Tähän osioon on myös koottu yleisimpiä muita tukimuotoja pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön arjessa selviytymisen tukemiseksi.

Joidenkin tukimuotojen saamisperusteet muuttuvat usein. Sisällön ajantasaisuuden varmistamiseksi useassa kohdassa on ohjaus suoraan palvelua tai tukimuotoa tarjoavan tahon verkkosivuille.

pic Sairauden hoitoon liittyvät korvaukset

Yksityisen terveydenhoidon, terveydenhoitoon liittyvien matkojen tai sairaudenhoitoon määrättyjen lääkkeiden kustannuksiin voi saada korvausta Kelasta.

pic Sairastumiseen liittyvät etuudet ja palvelut

Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetyksen sairauden ajalta. Kotona pärjäämistä sairauden kanssa tuetaan tarvittaessa kotihoidolla.

pic Kuntoutukseen ja pitkäaikaissairauteen liittyvät etuudet ja palvelut

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen arkeen vammasta, sairaudesta tai iästä huolimatta. Tästä löydät erilaisia etuisuuksia ja tukimuotoja arjen sujumisen avuksi.

pic Lapsiperheiden etuudet

Lapsen syntyminen perheeseen tuo muutosta elämään. Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla.

pic Toimeentulotuki

Jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin, jokapäiväisiin menoihin voit olla oikeutettu toimeentulotukeen.

Lisätietoa

Koottua tietoa sosiaaliturvasta löytyy myös Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta.