Oikeudet ja etuudet

Tästä osiosta löydät tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

Tähän osioon on myös koottu yleisimpiä muita tukimuotoja pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön arjessa selviytymisen tukemiseksi.

Joidenkin tukimuotojen saamisperusteet muuttuvat usein. Sisällön ajantasaisuuden varmistamiseksi useassa kohdassa on ohjaus suoraan palvelua tai tukimuotoa tarjoavan tahon verkkosivuille.

sairausloma; kuntoutuminen; terveydenhuolto; kela; sairauspäiväraha; erityishoitoraha; sairaus; sairaspäiväraha; työkyvyttömyys; osasairauspäiväraha; kotipalvelu; kotihoito; matkakorvaus; saikku; lääkkeet; lasku; sairaanhoito; kotisairaanhoito; kotiin tukea; toimeentulotuki; rahat; varat; jokapäiväiset menot; taloudellinen tuki; perustoimeentulo; vamma kustannukset; potilasmaksut; kuntoutus