Jalkaterä

Lasten raajojen normaaliin kehitykseen kuuluu eri ikäkausille tyypillisiä asentopoikkeavuuksia, jotka yleensä korjaantuvat ilman hoitoa. Jalkaterän alueen hoitoa vaativista synnynnäisistä epämuodostumista yleisin on kampurajalka. Lisäksi lapsilla voidaan todeta jalkaterissä rasitusperäisiä ja verenkiertohäiriöön liittyviä kiputiloja, joihin yleensä lepo ja rasituksen välttäminen auttavat.

pic Kampurajalka

Yleisin jalan synnynnäinen jalan rakenteellinen poikkeama on kampurajalka, joka todetaan 60–70 lapsella vuosittain.

pic Severin tauti

Severin taudissa akillesjänteen reunoilla tuntuva kipu on seurausta toistuvasta rasituksesta. Yleensä itsestään paranevaa tautia esiintyy alakouluikäisillä.

pic Köhlerin tauti

Melko harvinaisessa Köhlerin taudissa jalkaterän sisäreunan holvikaaren korkeimmalla alueella sijaitseva veneluu ei pääse kehittymään jostain syystä normaalisti, mikä aiheuttaa kipua etenkin rasituksen jälkeen.

pic Freibergin tauti

Melko harvinaisessa, yleensä murrosikäisillä tavattavassa Freibergin taudissa on kyse toisen tai kolmannen jalkapöydän luun pään verenkiertohäiriöstä, josta aiheutuu kipua ja liikerajoitusta.

pic Lattajalka

Varhaislapsuudessa lattajalkaisuus on osa normaalia kehitystä.

pic Kaarijalka

Kaarijalalla tarkoitetaan tilannetta, jossa jalkaholvi on korkea. Joskus myös kantaluu ja etujalkaterä voivat kääntyä sisäänpäin.

pic Motoriikan poikkeavuudet, varvaskävely

Valtaosa lapsista, jotka kävelevät varpaillaan, alkaa 10 ikävuoteen mennessä kävellä koko jalalla. Kirurgista hoitoa tarvitaan erittäin harvoin. Lue lisää varvaskävelystä Motoriikan poikkeavuudet- sivulta kohdasta varvaskävely.