Epilepsia

Epilepsiat ovat joukko sairauksia, joihin liittyy taipumus saada epilepsiakohtauksia. Epilepsiakohtaukset ovat aivojen sähköisen toiminnan hetkellisiä häiriötiloja. Yksittäisen epilepsiakohtauksen voi saada ilman, että kohtauksiin on erityistä taipumusta, eikä yksittäisen kohtauksen perusteella yleensä tehdä epilepsiadiagnoosia. Diagnoosi voidaan tehdä vasta sitten, kun kohtausoire on toistunut tai muuten on todettu, että henkilöllä on erityinen herkkyys kohtauksien uusimiseen.

Epilepsiaan voi liittyä kohtauksien lisäksi myös muita ongelmia ja aivojen toiminnan häiriöitä, kuten kehityksen ja oppimisen erityisvaikeuksia. Epilepsiaan voi sairastua missä iässä hyvänsä.

Sivuston sisältö on luotu yhteistyössä Epilepsialiiton kanssa

pic Epilepsiakohtauksen ensiapu

Epilepsiakohtaukset voivat olla esimerkiksi tajuttomuuskouristuskohtauksia, lyhyitä poissaolokohtauksia tai hitaammin eteneviä tajunnanhämärtymiskohtauksia.

pic Millainen sairaus epilepsia on?

Epilepsia on suuri joukko erilaisia sairauksia, joille tyypillistä ovat erilaiset epilepsiakohtaukset. Epilepsian taustalla on useita syitä.

pic Millaisia epilepsioita lapset ja nuoret sairastavat?

Epilepsia on joukko erilaisia sairauksia, joiden taustalla olevat syyt vaihtelevat. Joskus taipumus epilepsiakohtauksiin jää pois lapsuusiässä, mutta toisinaan epilepsiaa joudutaan hoitamaan läpi elämän.

pic Miten epilepsiaa tutkitaan?

Kun epilepsiaa lähdetään tutkimaan, on hyvin tärkeää tietää, millaisia kohtaukset ovat. Kaikille potilaille tehdään aivosähkökäyrätutkimus ja pään magneettikuvaus.

pic Miten epilepsiaa hoidetaan?

Epilepsian hoidon tavoite on kohtauksettomuus ilman hoidon aiheuttamia haittavaikutuksia. Epilepsialääkkeitä on useita erilaisia, joista sopivin valitaan epilepsiatyypin mukaan.

pic Epilepsia päiväkodissa, koulussa ja harrastuksissa

Epilepsiaa sairastavat lapset ovat päiväkodissa, käyvät koulua ja voivat harrastaa melkein mitä vain.

pic Miten lapsuusiän epilepsia vaikuttaa aikuisiässä?

Suuri osa epilepsiaa sairastavista nuorista aikuisista kouluttautuu, tekee työtä, menee naimisiin ja hankkii lapsia, kuten muutkin ihmiset.

pic Tukea ja vertaistukea

Epilepsiaa sairastavia lapsia on Suomessa melko paljon. Vertaistukea kannattaa etsiä esimerkiksi Epilepsialiiton sivuilta.

pic Hyödyllistä tietää

Asioita, jotka on hyvä huomioida lapsen epilepsian kohdalla. On kuitenkin muistettava, että ensisijaisesti täytyy noudattaa hoitavan lääkärin ohjeita.

pic Epilepsiasanastoa

Epilepsiaan liittyviä käsitteitä ja termejä.

epilepsia