Andra symtom orsakade av hjärntumör

Hjärntumörer kan också yttra sig som påverkan på den psykiska prestationsförmågan, informationsbearbetningen eller som olika lokaliserade symtom.

Beroende på var hjärntumören finns kan den ge upphov till en rad olika symtom som kan vara svåra att tolka eller koppla till hjärntumören.

Uppdaterad  1.8.2023

Kyllä