Behandling av läkemedelsinducerad huvudvärk

Riklig och långvarig användning av smärtstillande läkemedel kan förvärra huvudvärken. Behandlingen av läkemedelsutlöst huvudvärk går ut på att minska användningen av smärtstillande läkemedel.

Hur behandlas läkemedelsinducerad huvudvärk?

Det enda sättet att behandla läkemedelsutlöst huvudvärk är att minska användningen av smärtstillande läkemedel. Om huvudvärken behandlas med enbart antiinflammatoriska läkemedel och paracetamol bör användningen minskas till mindre än 15 dagar per månad. Om triptaner eller mer än ett anfallsläkemedel används, bör användningen begränsas till mindre än 10 dagar per månad.

Ofta, särskilt om man redan har misslyckats med att minska användningen av smärtstillande läkemedel och triptaner, kan man bryta huvudvärkscirkeln genom att helt sluta använda smärtstillande läkemedel och triptaner, t.ex. under två månader. Man börjar istället med förebyggande läkemedel mot huvudvärk. Abstinenssymtom, såsom tillfälligt tilltagande huvudvärk, illamående och sömnlöshet, förekommer hos vissa personer. Vid behov kan metoklopramid användas för att behandla illamående och, vid behov, en liten dos av det psykosläkemedlet levomepromazin 5–25 mg eller kvetiapin 25–100 mg på kvällen för att behandla sömnlöshet.

Uppdaterad  10.8.2023

Kyllä