Epilepsiläkemedels inverkan på vikten

Epilepsiläkemedel kan också påverka vikten genom att påverka aptiten

En viktuppgång kan vara förknippad med användningen av valproat, karbamazepin, gabapentin och pregabalin. Topiramat och zonisamid kan å andra sidan orsaka viktminskning. Man strävar till att ta hänsyn till viktpåverkan vid valet av läkemedel.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä