Gå till sidans innehåll

Rehabilitering gör vardagen lättare för dig med sklerodermi

Rehabilitering är en del av behandlingen av sklerodermi, det vill säga systemisk skleros och syftet med den är att förbättra din livshantering, funktionsförmåga och ditt välbefinnande.

Din egna aktivitet är en nyckelfaktor i din rehabilitering.

Tillsammans med en rehabiliteringsexpert kan du hitta metoder och stöd för att klara av vardagen trots utmaningarna som sklerodermi medför.

Du kan få stöd för rehabilitering:

En fysioterapeut är expert på rörelse och rörlighet. Med hjälp av en fysioterapeut kan du hitta rätt träningsformer för dig och få individuellt anpassade rehabiliterande övningar.

Fysioterapeuten kan också hjälpa dig med frågor som hjälpmedel och planering av din rehabilitering.

Läs mer fysioterapi.

En fotterapeut är specialist på de nedre extremiteternas och fötternas hälsa. Fotterapeuten bedömer och undersöker fötternas struktur och funktion. Fotterapeuten ger individuella anvisningar för

  • egenvård av fötterna

  • val av skor

  • träning av fötterna.

Dessutom kan fotterapeuten vid behov tillverka små fothjälpmedel,till exempel inläggssulor eller stöd för tårna.

För sklerodermipatienter är en viktig del av terapin bedömningen av tillståndet av huden på fötterna och de nödvändiga behandlingsåtgärderna.

Rehabiliteringshandledning är en verksamhet som stöder din och din närståendes funktionsförmåga och det dagliga livet.

Sjukhusen har rehabiliteringshandledare som kan hjälpa dig att hitta kamrattjänster och utnyttja motions- och rehabiliteringsmöjligheter.

Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan

  • hemmet

  • sjukhuset

  • skolan

  • och de parter som deltar i rehabiliteringen.

Läs mer rehabiliteringshandledning.

En socialarbetare inom hälsovården kan stödja dig i din livssituation. Du får en individuell bedömning av dina socialförsäkringsförmåner, tjänster och andra stödåtgärder.

En socialarbetare kan tillsammans med dig kartlägga möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att kunna upprätthålla arbetsförmågan, återgå till arbetet och hitta ett arbete.

Läs mer om hälsosocialarbetet.

I ergoterapin går man igenom vad som är utmanande för dig och arbetar tillsammans för att hitta lösningar för dessa situationer.

Vanliga problem i vardagen är till exempel att hålla händerna varma, ömhet i fingertopparna, stela händer eller ledvärk.

Ergoterapeuten kan till exempel hjälpa dig i frågor som gäller hjälpmedel, träning av händerna och egenvård.

Läs mer om ergoterapi.

Uppdaterad 5.1.2024