Gå till sidans innehåll

Hur du kan bedöma dina framsteg under rehabiliteringen

När du ser dig själv utvecklas kommer din motivation att stärkas.

Använd frågorna nedan för att ta reda på vad du har lärt dig under din rehabilitering.

Den här sidan har producerats i samarbete med

 • Vilka styrkor och resurser har jag?

 • Vilka nya sätt har jag hittat för att klara av min vardag, mina studier eller mitt arbete?

 • Hur har jag lärt mig dem?

 • Vad har jag lärt mig av andra människor?

 • Vad har hjälpt mig att uppnå mina mål?

 • Vad har hindrat mig från att uppnå mina mål?

 • Har mina mål förändrats i takt med att min rehabilitering har fortskridit?

 • Vad har förändrats i mitt liv?

 • Vad har förblivit detsamma?

 • Vad har sjukdomen eller funktionsnedsättningen lärt mig?

 • Vilka nya saker i livet har min nya situation fört med sig?

Uppdaterad 20.2.2024