Gå till sidans innehåll

Ryggraden och ryggmärgen

Ryggradens uppgift är att stödja kroppen och skydda ryggmärgen. Ryggmärgen sänder meddelanden mellan hjärnan och kroppen och är en del av det centrala nervsystemet.

Ryggkotorna bygger upp ryggraden. Kotorna förbinds av mjuka mellankotskivor. Ryggmärgen finns i ryggmärgskanalen, som består av ryggradskotornas öppningar.

Från ryggmärgens alla kotor går två ryggmärgsnerver, som senare delas upp i mindre perifera nerver i olika delar av kroppen. De perifera nerverna sänder likt en elektrisk ledning kommandon från hjärnan till musklerna. Nerverna transporterar information tillbaka till hjärnan om armarnas och benens och den övriga kroppens känsloförnimmelser.

Ryggmärgen reglerar också delvis det icke viljestyrda, det vill säga autonoma nervsystemet, som bland annat sköter blåsans och tarmens verksamhet och regleringen av blodtrycket och kroppstemperaturen.

Uppdaterad 22.11.2017