Gå till sidans innehåll

Mitt nätverk av närstående

Rehabiliteringsprocessen börjar med att ta reda på vem som hör till ditt närståendenätverk och på vilket sätt de kan hjälpa.

Reflektera över

  • Hur kan dina närstående delta i din rehabilitering?

  • När önskar du särskilt att dina närstående ska vara närvarande?

  • Hur kan du själv stödja dina närstående?

  • Hör vänner, grannar, volontärer eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till ditt nätverk, utöver eller i stället för anhöriga?

  • Vad skulle olika yrkesgrupper kunna göra mer av för att hjälpa dig?

Genom att fylla i nätverkskartan kan du granska vem du kan få stöd från och hur:

Uppdaterad 8.12.2023