Gå till sidans innehåll

Hurdana hjälpmedel behöver jag efter höftprotesoperationen?

Syftet med hjälpmedel är att göra det lättare att röra på sig och klara av vardagen. Bekanta dig med de nödvändiga hjälpmedlen i god tid före operationen.

Din vårdande instans ger dig en lista över hjälpmedel som hjälper dig att röra på dig och utföra dina dagliga aktiviteter efter operationen. 

Individuella behov påverkar valet av hjälpmedel. Till exempel kan bakomliggande sjukdomar eller skador som gör det svårt att röra på sig ställa särskilda krav på hjälpmedlen. Om du inte kan fungera eller röra på dig smidigt medan du väntar på operation kan du ha nytta av att använda hjälpmedel redan före operationen. 

Du kan låna hjälpmedel kostnadsfritt från din hälsocentrals hjälpmedelsutlåning eller en fristående hjälpmedelscentral. Låna hjälpmedlen i god tid före operationen och öva på att använda dem innan.

Kryckor hjälper till att minska belastningen på och smärtan i det opererade benet. De stöder dig när du går och rör dig i trappor och gör att du kan gå längre sträckor. 

Om du inte kan stöda dig på vanliga armbågskryckor kan du prova armbågkryckor med armstöd eller kryckor som kommer under armhålan. 

Läs mer om armbågskryckor och kryckor. 

En rullator med fyra hjul är ett bra alternativ till armbågskryckor om du har dålig balans eller tycker att det är svårt att gå med armbågskryckor. Rullatorer har handbroms och du kan samtidigt ta med dig en väska eller andra saker. Om du inte kan stöda dig på en vanlig rullator kan du prova rullator med armstöd.

Läs mer om rullatorer.

Att höja toalettsitsen gör det lättare att sätta sig på och resa sig från toalettsitsen under de första veckorna efter en höftprotesoperation. Om det inte räcker att höja toalettsitsen kan det behövas en toalettstol.

Läs mer om toalettsitsförhöjare och toalettstolar.

En förhöjningsdyna stöder rehabiliteringen efter en höftoperation.

  • Den minskar trycket på operationssåret i skinkan och såret blir inte irriterat av att man sitter på ett hårt underlag

  • Det är lättare att sätta sig ner och resa sig upp, till exempel från en låg stol.

  • Den stöder också höften och låren.

Sittdynorna finns i olika höjder mellan 5–15 cm. I vissa sittdynor, till exempel höftdynor, är ett hörn på dynan mjukare än de andra hörnen. Placera det mjuka hörnet under låret på den opererade sidan.

Med en griptång kan du lyfta eller plocka upp saker utan att böja eller vrida höfterna för mycket. Den kan också användas som hjälpmedel när du t.ex. ska ta på dig byxor eller skor. Det finns olika långa griptänger och de flesta modeller har en magnet för att göra det lättare att greppa metallföremål.

Med sängförhöjare kan du höja höjden på din säng. En lämplig sänghöjd

  • stödjer rehabiliteringen efter en höftoperation

  • gör det lättare att sitta på sängkanten och resa sig från den

  • gör att höften inte böjs för mycket.

Det finns olika typer av sängförhöjare. Kontrollera hurudana ben du har i din säng innan du lånar sängförhöjare. Ta förhöjarna i bruk redan före operationen så att de är på plats när du kommer hem från sjukhuset. Du kan också köpa högre ben till din säng från en möbelaffär till egen bekostnad.

Strumppådragaren gör att du kan ta på dig strumporna utan att böja på dig eller vrida på benet. Använd en lösare strumpa med en strumppådragare för att underlätta påklädningen.

Hur man tar på strumpor med en strumppådragare:

  1. Rulla strumpan på strumppådragaren.

  2. Släpp strumppådragaren på golvet och håll i snöret.

  3. För in foten i strumppådragaren.

  4. Dra i snöret samtidigt som du trycker in foten i strumpan.

En duschstol är inte ett nödvändigt hjälpmedel efter en höftprotesoperation, men den kan underlätta sårvården. En duschstol kan också vara till nytta om du behöver tvätta dig sittande. Om det finns ett badkar i badrummet kan du använda en badbräda för att sitta ner. Inte alla kan använda en badbräda efter en höftprotesoperation. Läs mer om duschstolar.

En skosked med långt skaft hjälper dig att ta på skorna efter en höftoperation om överdriven böjning av den opererade höften måste undvikas eller orsakar smärta. En skosked med långt skaft kan du köpa till exempel på apoteket eller i ett välsorterat varuhus.

Om det finns hinder i din bostad eller i dess omedelbara närhet som gör det svårt för dig att röra på dig, bör du ta reda på om det finns möjlighet att få ändringsarbeten i bostaden via din kommun. Om du till exempel monterar handtag på toaletten, runt badkaret eller i duschen ökar du säkerheten när du rör dig i badrummet. Läs mer om ändringsarbeten i bostaden.

Uppdaterad 29.1.2024