Gå till sidans innehåll

Hjälpmedelssökning

På den här sidan hittar du Rehabiliteringshusets anvisningar för att stödja användningen av hjälpmedel. Innehållet kommer gradvis att kompletteras.

32 sökresultat

Armbågskryckor och kryckor
Med armbågskryckor eller kryckor kan du avlasta ett ömt ben och stödja din balans bättre än med en käpp.
Duschstol med hjul
En duschstol med hjul gör det lättare att tvätta sig när det är svårt eller omöjligt att gå.
Duschstolar
En duschstol gör det lättare att tvätta sig när du har nedsatt rörlighet eller balans.
Elmoped
En elmoped är ett bra rörelsehjälpmedel om du har svårt att gå och inte kan röra dig utomhus med andra hjälpmedel. Elmopeden är avsedd att göra det möjligt att i större utsträckning röra sig självständigt utomhus.
Elrullstol
En elrullstol är ett bra rörelsehjälpmedel när du inte kan gå och inte kan rulla en rullstol inomhus eller utomhus. Syftet med elrullstolen är att göra det möjligt att i större utsträckning röra sig självständigt.
Fingerstöd
Fingerstöd skyddar lederna från felaktig belastning eller styr dem till en funktionell position. De kan också hjälpa till att förebygga ledvärk efter ansträngning.
Förstoringsapparater
Förstoringsapparater gör möjligt att läsa och se på bilder, även om du har nedsatt syn. Förstoringsapparaten kan vara bärbar eller stationär och kan användas för att förstora och ändra textens eller bildens egenskaper.
Förstoringsglas
Förstoringsglas gör det möjligt att läsa även om du har nedsatt syn. Utöver glasögon med positiva linser kan ett förstoringsglas hjälpa till att urskilja liten text när närseendet är nedsatt.
Glasögon
Glasögon är det vanligaste synhjälpmedlet. De korrigerar ögats brytningsfel på långt eller nära håll. Ljusfilter, det vill säga absorptionsfilter, minskar bländning, förbättrar kontrasten och stöder funktionellt seende.
Handledsstöd
Handledsstödet skyddar leden från felaktig belastning och smärta. Handledsstöd rekommenderas att användas vid aktiviteter som särskilt belastar handleden.
Kikare
Kikare kan användas för att förstora avlägsna och närliggande objekt. Kikare används oftast som hjälpmedel för rörlighet. De kan användas för att granska till exempel skyltar, vägskyltar och bussnummer.
Knästöd
Ett knästöd används bland annat för att stödja knäet eller begränsa knäets rörelse. Knästödet gör det lättare att röra sig och träna och lindrar smärta.
Kompressionsprodukter
Kompressionsprodukter kan användas för att behandla till exempel svullnader, brännskador eller ärr. 
Käpp
En käpp är ett lämplig hjälpmedel när du bara behöver lite stöd när du går. 
Ledarhund
En ledarhund gör det lättare att röra sig när det inte är möjligt att röra sig med hjälp av synen. Av användaren av en ledarhund krävs bland annat förmågan att röra sig självständigt med en käpp, god livshantering, förmågan att ta hand om hunden och hen måste uppvisa ett behov av en ledarhund.
Läsmaskin
Läsmaskinen tar en bild av den tryckta texten och läser den högt för användaren. Den är användbar när förstoringshjälpmedel inte är till någon hjälp.
Lässtativ och bokhållare
Lässtativet och bokhållaren kan användas för att förbättra läspositionen, till exempel när man använder ett förstoringsglas.
Nackkragar
Smärta i halsryggraden och ömhet vid rörelse kan behandlas med en nackkrage. Den kan till exempel användas när du läser, tittar på tv eller åker bil.
Punktlampor och förstoringslampor
Behovet av ljus ökar när synen försämras och med åldern. Användning av en punktlampa eller lampa med förstoringsglas minskar belastningen på ögonen vid läsning. ​ 
Punktskriftsmaskiner
En mekanisk punktskriftsmaskin kan användas för att skriva den punktskrift som används av blinda och personer med nedsatt syn. Punktskrift läses genom känna med fingrarna.
Rullator
Rullatorn ger stöd när gången är ostadig och stödet från armbågskryckor inte är tillräckligt. Rullatorn gör det lättare att hålla balansen när du går.
Rullstol
En rullstol är ett bra hjälpmedel för att röra sig om du har svårt att gå eller inte kan gå alls. Rullstolen är avsedd att användas antingen genom att själv aktivt rulla sig framåt eller för att skjutas av en assistent. ​
Specialskor
Specialskor behövs när vanliga skor inte passar eller när skorna används för att korrigera en betydande skillnad i benens längd. Syftet med specialskor är att möjliggöra daglig gång och rörlighet.
Stödsulor
Stödsulor är individuellt tillverkade hjälpmedel för fotbladet. Syftet med stödsulorna är att korrigera fotens och vristens position, minska belastningen på fotsulan, underlätta rörelse och lindra smärta.
Toalettsitsförhöjare
Toalettsitsen kan höjas för att göra det lättare att sätta sig på toalettsitsen och resa sig från den. Med toalettförhöjaren kan sitthöjden justeras efter användaren.
Toalettstol
En toalettstol kan vara till hjälp om du har svårt att ta dig till toaletten, behöver stöd för att sitta på toalettstolen, sätta dig på den eller resa dig från den.
Tumstöd
Tumstöd skyddar tummens leder från felaktig belastning eller styr dem till en funktionell position. De kan också hjälpa till att förebygga ledvärk efter ansträngning.
Viloskenor för handen
En viloskena stödjer handleden och fingrarna i en bra viloposition. Syftet med användningen av en viloskena kan vara att lindra smärta och svullnad samt att skydda handens strukturer från töjning eller felställningar.
Vit markeringskäpp
En markeringskäpp lämpar sig för synskadade personer som fortfarande kan navigera och röra sig ganska säkert med hjälp av synen, men som behöver käppen för att känna, till exempel när de går i trappor eller korsar ett övergångsställe. Käppen är också ett bra tecken på synnedsättning för andra fotgängare.
Vit stödkäpp
Den vita stödkäppen lämpar sig för synskadade personer med balansproblem. Den vita käppen fungerar också som ett tecken på synnedsättning för andra fotgängare.
Vit teknikkäpp
Den vita teknikkäppen gör det möjligt för synskadade att röra sig säkert och självständigt, att uppfatta hinder och omgivningen och fungerar även som ett tecken på synskada för andra fotgängare.
Vriststöd
Vriststöd används för att förbättra vristens funktion, den posturala kontrollen och riktningen samt för att förebygga eller korrigera felställningar av vristen.