Gå till sidans innehåll

Hur kan jag förebygga symtomen av autonom dysreflexi?

Genom att sköta om ditt eget välbefinnande, kan du förebygga största delen av de faktorer som orsakar autonom dysreflexi.

  • Katetrisera regelbundet och kontrollera att katetern och urinstomipåsen fungerar.

  • Töm tarmen med jämna mellanrum.

  • Förebygg hudsår genom att regelbundet kontrollera huden.

Uppdaterad 26.2.2024