Gå till sidans innehåll

Hur ser jag till att vardagen löper efter höftprotesoperationen?

Inför en höftprotesoperation är det bra att fundera på din hemmiljö, dina dagliga aktiviteter och eventuella behov av hjälp. Små förändringar i vardagen kan stödja rehabiliteringen.

Rörligheten efter en ledprotesoperation kan till en början vara långsammare än vanligt och du kan behöva ett rörelsehjälpmedel som stöd. Planera redan före operationen hur du ska klara dig hemma efter operationen. Gör förberedelser i förväg. Be dina närstående om hjälp, eller ordna utomstående hjälp vid behov.

Se till att passagerna är tillräckligt rymliga, även när du rör dig med hjälpmedel. Det är ofta lätt att anpassa sin hemmiljö med små åtgärder. 

  • Möbler kan flyttas runt för att man ska kunna röra på sig smidigare. 

  • Vid behov kan du ta bort mattor från passagerna om de är särskilt hala eller utgör en risk för att du ska snubbla. 

Hjälpmedel kan hjälpa dig att fungera bättre i din hemmiljö. Vid behov kan man också göra en bedömning om ändringsarbeten i hemmet.

Läs mer om hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden. 

Du kan ta hand om dina vardagssysslor enligt hur du mår. Försök att agera på samma sätt som före operationen. Ta en paus i arbetet och be vid behov om hjälp från dina närstående. Under konvalescenstiden kan dock de dagliga aktiviteterna påverkas av exempelvis behovet av hjälpmedel och en begränsad höftrörelse. Du kan underlätta dina vardagssysslor till exempel genom att:

  • Se till att du kan agera säkert i badrummet efter operationen. Vid behov skaffa hjälpmedel för att underlätta tvättningen.

  • Skaffa mat färdigt så att du inte behöver gå till affären så fort du kommer hem från sjukhuset. Vid behov ordna en måltidsservice för konvalescenstiden.

Diskutera med dina närstående om de har möjlighet att hjälpa till vid behov. Om du till exempel behöver hjälp med att tvätta dig eller matlagning kan du få hjälp av hemtjänsten i din egen kommun. Olika föreningar erbjuder också så kallade väntjänster. Du bör diskutera dina behov av postoperativ hjälp med vårdpersonalen på sjukhuset innan du skrivs ut.

Du kan behöva hjälp hemma efter operationen, till exempel med:

  • sårvård, särskilt med byte av sårförband i ca 2 veckor

  • matlagning och butiksbesök i cirka 4–6 veckor

  • diskning och användning av diskmaskin i ca 4–6 veckor

  • klädvård i cirka 4–6 veckor

  • städning, särskilt dammsugning i ca 6 veckor

  • trädgårdsarbete, särskilt krattning och snöröjning i ca 8 veckor.

Läs mer om dina rättigheter och förmåner och om hur du kan få hjälp efter utskrivningen.

Uppdaterad 29.1.2024