Gå till sidans innehåll

Förutsättningar för en bra distansrehabilitering

Distansrehabilitering utförs på olika sätt. Det kräver att deltagaren kan följa instruktioner via en fjärruppkoppling.

Distansrehabilitering är en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod. Distansrehabilitering kan genomföras som individuell eller grupprehabilitering eller självständigt genom ett egenvårdsprogram.

Beroende på tjänsten kan distansrehabilitering utföras med din egen utrustning eller utrustning som lånas från distansrehabiliteringsenheten. Utrustningen kan vara olika smarta enheter och den programvara som ska installeras på dem. Det går att få vägledning och hjälp för att använda enheten. Om du inte kan använda den själv kan till exempel en arbetstagare inom hemvården hjälpa till.

Man kommer överens om målen för distansrehabiliteringsperioden och om indikatorer med vilka man följer med om målen uppnås. Målen är individuella och utgår från personen som ska rehabiliteras. Det är viktigt att du kan förbinda dig till målen och att de är uppnåeliga. Ett mål kan till exempel vara att kunna hämta posten i brevlådan eller laga mat.

Distansrehabiliteringen kan omfatta bedömningsmetoder och tester för att se hur rehabiliteringen framskrider. Med bedömningen kan man utreda, till exempel:

  • din fysiska funktionsförmåga

  • hur väl du klarar av dagliga sysslor

  • om din vardagliga och sociala miljö stöder ditt mående.

Före och i slutet av din distansrehabilitering kan du få göra tester som ger information som hjälper dig att gå framåt.

Uppdaterad 10.4.2024