Gå till sidans innehåll

Att börja gå igen efter en höftprotesoperation

Att börja gå igen i ett tidigt skede främjar och påskyndar din återhämtning efter operationen samt lindrar smärtan. Vårdpersonalen hjälper dig att resa dig ur sängen och röra på dig.

På sjukhuset bör du röra på dig alltid när det är möjligt. Du kan börja gå efter operationen enligt följande anvisningar, om du inte har fått andra anvisningar. Du kan öva på dessa redan före operationen.

Läs mer om användning, inskaffning och underhåll av armbågskryckor och kryckor på Rehabiliteringshuset. 

Resa sig från ryggläge

Res dig rakt upp från ryggläge, om du inte har fått andra anvisningar.   Du kan resa dig från sängen på båda sidorna av sängen, oavsett vilken höft som har opererats. Det är oftast lättare att resa sig från samma sida som hemma. Om du har opererats i båda höfterna samtidigt kan du resa dig på den sida som känns lättast. 

Under de första veckorna kan höftrotationer orsaka smärta när du förflyttar dig, så håll knäet och foten på det opererade benet i en rak linje framför dig. Vid behov kan du hjälpa till att flytta det opererade benet, till exempel med det andra benet eller ett bälte. 

Se fler anvisningar för hur du reser dig ur sängen direkt från ryggläge: 

Att lägga sig ner

 • Sitt på sängen så att benen ryms rakt på sängen.

 • Vänd ryggen mot kudden.

 • Det opererade benet lyfts lättare när du böjer vristen och spänner hela foten ordentligt.

 • Lyft benen turvis mot sängen.

Vid behov kan du hjälpa till att flytta det opererade benet, till exempel med det andra benet eller ett bälte.

När du sitter, se till att din vikt är jämnt fördelad på båda skinkorna. En bra sittställning innebär att knäna inte är högre än höften och att fötterna vilar stadigt mot golvet.

 • Sitt med benen i en höftbred position med en bra hållning.

 • Ta vid behov stöd av stolens armstöd eller ett hjälpmedel.

 • Luta kroppen framåt och res dig på båda fötterna med ett jämt tryck.

 • Se till att knäna och tårna pekar åt samma håll under rörelsen.

Under de första veckorna är det lättare att sätta sig på och resa sig från en hög stol. Välj om möjligt en stol med lämplig höjd för dig

Innan du går, känn efter att

 • smärtan är under kontroll

 • du mår bra

 • kontrollen över balansen är tillräcklig.

Gör några viktöverföringar från den ena foten till den andra

Utför stegövningar där du står

Kontrollera att armbågskryckorna är justerade till rätt längd.

 • Håll armbågskryckan i handen så att kryckans ände befinner sig snett framför lilltån.

 • Längden är lämplig när armvecket är lätt böjt och axeln är avslappnad när du står rakt med handen på handtaget.

Vid halt vinterväglag ska du använda isdubbar på armbågskryckorna när du är utomhus. Kontrollera att gummiproppen och isdubben är i gott skick.

Använd dig av trepunktsgång när du inte får belasta det opererade benet eller bara belasta det lätt.

 • Flytta kryckorna och det opererade benet framåt.

 • Stöd dig på armbågskryckorna och ta ett steg framåt med den andra foten.

Använd diagonalgång när du behöver stöd men får belasta det opererade benet. När du går, flytta en krycka framåt och ta ett steg med den motsatta foten. Ofta lämpar sig diagonalgång med armbågskryckor bäst om du har genomgått en ledprotesoperation på båda höfterna samtidigt.

 • På vägen upp ska du stiga på trappsteget med det friska benet först. För sedan det opererade benet och armbågskryckorna till samma trappsteg.

 • På vägen ner börjar du med det opererade benet och armbågskryckorna. Stig sedan ner med det friska benet till samma trappsteg.

Om båda höfterna har opererats samtidigt ska du gå uppför trappan med det ben som du känner är starkast. För sedan det andra benet och kryckorna till samma trappsteg. På vägen ner börjar du med det benet som du känner att är svagare och stödjer med kryckorna. För sedan det andra benet och kryckorna till samma trappsteg.

Uppdaterad 11.5.2023