Gå till sidans innehåll

Vad ska man beakta då man motionerar och har hjärtsvikt?

När man motionerar är det viktigt att ta hänsyn till det egna måendet och hjärtsviktens symptom. Om du är osäker på din situation kan du kontakta din vårdande instans.

Du kan använda klassificeringen på bilden för att avgöra vilken typ av motion som är lämplig. Samma information finns också som pdf-fil.

Man kan få handledning med motionen

Motion är en del av behandlingen av hjärtsvikt när ditt tillstånd är stabilt och det inte uppkommer några avvikande symtom på hjärtsvikt.

Vid behov kan instansen som ansvarar för behandlingen av din svikt hänvisa dig till vårdpersonal som är specialiserad på hjärtträning så att du får en trygg start.

Uppdaterad 16.1.2024