Gå till sidans innehåll

Stöd för rehabiliteringen - introduktion

Detta avsnitt är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för att stödja ett tillvägagångssätt som stöder rehabiliteringen.

I avsnittet Stöd för rehabiliteringen finns information, anvisningar och verktyg för planering, genomförande och uppföljning av rehabiliteringen.

Innehållet stöder det arbete som utförs av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, forskare, utvecklare och studerande. Det är också användbart för andra yrkesutbildade som arbetar med rehabiliteringsklienter, samt för rehabiliteringsklienter och deras närstående.

Innehållet utvecklas hela tiden.

Uppdaterad 13.2.2024