Gå till sidans innehåll

Behandling av lymfödem efter en canceroperation

Det är viktigt att börja behandla lymfödem tidigt, när symtomen fortfarande är lindriga.

Borttagning av lymfkörtlar i samband med canceroperationer kan orsaka en permanent störning i lymfaflödet, vilket kan leda till en ansamling av lymfa i den opererade extremiteten och/eller bålen, så kallat lymfödem. Ibland kan lymfödem också uppstå efter borttagning av en enda lymfkörtel, dvs. en portvaktskörteloperation. Lymfödem börjar oftast 2 månader till 2 år efter operationen, men risken att utveckla det kvarstår under hela livet. Eventuella cancerbehandlingar kan orsaka eller öka lymfödem.

Om du märker svullnad på extremiteten eller bålen på den opererade sidan ska du kontakta din vårdenhet. Behandlingen av lymfödem syftar till att förhindra utvecklingen av eventuella hud- och vävnadsförändringar och utvecklingen av lymfödem till ett allvarligt stadium.

Behandling av lymfödem:

Syftet med kompressionsbehandling är att skapa ett mottryck mot den svullna vävnaden och främja lymfans flöde och blodcirkulationen. Kompressionsbehandling inleds vanligtvis med kompressionsförband och vid behov skaffar man individuella kompressionsprodukter. Kompressionsprodukter, såsom stödärm eller stödstrumpa, är vanligtvis individuellt anpassade och finns i olika kompressions- eller tryckklasser.

Läs mer om hur du köper och börjar använda kompressionsprodukter:

Du kan också använda kompressionsförband för att behandla lymfödem. Om kompressionslindning används för att behandla lymfödem kommer anvisningarna att diskuteras med dig och du kommer alltid att öva med vårdpersonalen först. Se de utskrivbara anvisningarna:

Efter en canceroperation är motion en säker och viktig del av lymfödembehandlingen. Motion kan till och med minska lymfödem.

Om du har fått en cancerdiagnos kan du läsa motionsanvisningarna:

Övervikt ökar risken för lymfödem. Viktnedgång har en positiv effekt på lymfödem som redan har uppstått. Stöd för viktkontroll finns i Hälsoviktshuset:

Extremiteten på den opererade sidan kan användas för vardagliga aktiviteter. Rörelseövningar för att förbättra vätskecirkulationen i extremiteten bör påbörjas så snart som möjligt efter operationen. Det är bra att gradvis öka varaktigheten och intensiteten i övningarna, vilket kan minska risken för lymfödem.

Om lymfödem har diagnostiserats är motion och styrkestärkning en viktig del av lymfödembehandlingen.

Höjdläge kan också hjälpa i behandlingen av svullnad.

Efter operationen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt hudvård, eftersom avlägsnandet av lymfkörtlar försvagar det försvarssystem som skyddar mot infektioner. Infektioner kan ibland orsaka svullnad eller förvärra ett befintligt lymfödem. God hudvård är en del av lymfödembehandlingen och kan minska risken för hudinfektioner. Läs mer:

I värsta fall utgör hudskadorna en grogrund för bakteriell rosfeber. Symtomen på rosfeber är kraftig rodnad, svullnad, värk och hög feber. Upprepad rosfeber kan förvärra svullnaden. Om du får symtom ska du omedelbart uppsöka jouren på din lokala hälsocentral. Bakteriell rosfeber kräver alltid antibiotikabehandling.

Läs mer om rosfeber:

Lymfödembehandling påbörjas och planeras alltid tillsammans med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Om du misstänker att du har lymfödem ska du kontakta din vårdenhet.

Läs mer:

Uppdaterad 22.2.2024