Gå till sidans innehåll

När ska man vara uppmärksam på energi- och proteinintaget?

Behovet av energi och protein kan öka på grund av sjukdom eller åldrande.

I allmänhet får en frisk person tillräckligt med energi och protein från en mångsidig kost. I vissa situationer kan dock behovet av energi och protein öka eller aptiten minska, och då bör man fästa större uppmärksamhet vid mängden energi och protein i kosten.

Ditt energi- och proteinbehov kan öka om du till exempel

  • har cancer

  • har ett aktivt inflammatoriskt tillstånd (t.ex. tarmsjukdom)

  • ska genomgå en operation eller återhämtar dig från en operation

  • har ett sår som inte läker bra (t.ex. trycksår eller bensår)

  • är över 70 år gammal.

Uppdaterad 15.2.2024