Gå till sidans innehåll

Boendeutgifter - introduktion

Ta reda på dina boendeutgifter och planera din budget noggrant. På så sätt klarar du dina bostadskostnader och eventuella förändringar i dem.

​Beakta de här boendekostnaderna när du planerar din ekonomi:

  • hyran samt vattenavgifter, elavgifter och uppvärmningskostnader som betalas var för sig

  • ägarbostadens underhålls- och finansieringskostnader, det vill säga vederlag samt vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas var för sig

  • det personliga bostadslånets räntor och amorteringar

  • egnahemshusets nödvändiga underhållskostnader

  • fastighetsutgifter till exempel avfallsavgift, sotningsavgift, försäkringspremier, fastighetsskatt och hyra för tomten.

Om du är studerande, pensionär eller låginkomsttagare kan du ansöka om bostadsstöd från Fpa. Ovannämnda utgifter b​​​eaktas som boendekostnader då man ansöker om bostadsstöd.

Som kostnader kan också godkännas:

  • hyra eller vederlag för serviceboende som ordnats av kommunen

  • hushållselektricitet, hemförsäkringsavgift och bastuavgift en gång per vecka, om kostnaderna är rimliga.

Uppdaterad 23.1.2024