Gå till sidans innehåll

Varför har det blivit svårare att använda händerna vid en neurologisk sjukdom?

När en neurologisk sjukdom påverkar hjärnans eller nervsystemets funktion kan den orsaka till exempel klumpighet i händerna.

Händernas funktion styrs av områden i hjärnan och ryggmärgen som kan skadas av neurologiska sjukdomar. Svårigheter att använda händerna kommer till uttryck på olika sätt beroende på vilket område som skadats:

 • användningen av båda händerna kan försvåras till följd av progressiva neurologiska sjukdomar och ryggmärgsskador

 • vanligtvis försvåras användningen av bara en hand till exempel på grund av en cirkulationsstörning i hjärnan.

Vid neurologiska sjukdomar beror svårigheter att hantera föremål inte alltid på händerna, utan kan också bero på till exempel tankefunktionerna eller vakenhetstillståndet. Det kan också finnas flera orsaker samtidigt.

Varför faller saker ur mina händer?

 • Känseln i mina händer är nedsatt

 • Min handstyrka har försvagats

 • Mina händer är klumpiga

 • Jag agerade förhastat

 • Jag är trött

 • Jag kan inte se ordentligt

 • Jag orkar inte koncentrera mig

 • Jag ignorerar min hand eller föremålet i min hand

 • Jag greppar föremål ofrivilligt.

Uppdaterad 14.2.2024