Gå till sidans innehåll

Vad är slembildning?

Människans slemhinnor utsöndrar ständigt slem, men ibland blir utsöndringen särskilt riklig eller så kan kroppen inte göra sig av med det tillräckligt mycket.

Slem bildas i cellerna i kroppens slemhinnor. Slemhinnorna skyddar kroppen från yttre påverkan av till exempel damm och skadliga bakterier. När du till exempel är förkyld börjar dina slemhinnor utsöndra mer slem.

Kroppen försöker göra sig av med det överflödiga slemmet. Från lungorna förflyttar slemhinnornas flimmerhår slemmet mot luftstrupen, så att personen kan snyta sig och hosta upp skadliga mikrober.

Vad kan orsaka kraftig slembildning?

Orsaken till slembildning kan till exempel vara

  • en infektionssjukdom eller ett följdtillstånd efter den

  • en lungsjukdom som förtränger luftvägarna, till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL

  • utvidgningar av luftrören, dvs. bronkiektasier

  • störningar i flimmerhårens funktion och slemutsöndringen

  • ett mekaniskt hinder, som en tumör eller ett främmande föremål

  • en toxisk skada, som inandning av giftig gas

  • lite fysisk aktivitet

  • refluxsjukdom

  • vissa läkemedel.

Uppdaterad 7.6.2022