Gå till sidans innehåll

Ryggmärgsskada - Hur tar jag hand om min kost?

En bra kost påverkar ditt välbefinnande.

En ryggmärgsskada leder oundvikligen till en förlust av muskelmassa. Genom att se till att du har en bra kost kan du säkerställa ett lämpligt intag av energi, protein, vitaminer och mineraler, främja tarmfunktionen och förebygga trycksår och livsstilssjukdomar.

Viktindexet, det vill säga BMI (kg/m2), är ett mått på näringsstatus. Ett BMI på över 22 hos personer med ryggmärgsskada kan vara ett tecken på övervikt.

Uppdaterad 19.4.2024