Gå till sidans innehåll

Stöd för närstående - inledning

En plötslig, allvarlig eller långvarig sjukdom påverkar alltid även de närstående till personen som insjuknat. En närståendes sjukdom kan innebära en kris för hela familjen, vänner och andra närstående och väcka frågor, tankar och känslor.

Närstående känner ofta stor oro för patienten, och hela deras liv kan bli uppslukat av sjukdomen. Du kan uppleva samma ångest som den insjuknade efter diagnosen. För att orka stödja personen och själv hålla dig frisk är det viktigt att du tar tid för dig själv och är uppmärksam på ditt eget välbefinnande och din ork. En närstående kan också själv bli sjuk.

Guiden Stöd för närstående är en omfattande guide för närstående, men du kan också fokusera på ämnen som är aktuella för dig.

Guiden har tagits fram i samarbete med följande aktörer:

  • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – Finfami rf

  • Webbtjänsten Psykporten.fi

  • Hälsobyn.fi Den digitala vårdvägen för programmet för hälsosam bantning

Guiden har redigerats och skrivits av psykologen Marianne Oksanen. Övningarna i avsnittet "Hur kan jag bibehålla mitt välbefinnande" har utarbetats av ergoterapeuten Katri Paloniemi.

Observera att detta är en allmän guide och att den inte ersätter vägledning från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar du fått av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och be vid behov om råd för vilka anvisningar som är lämpliga för just dig.

Uppdaterad 29.2.2024