Gå till sidans innehåll

Var få hjälp i vardagen vid reumatiska sjukdomar?

Om du har svårt att klara av vardagen kan du få vägledning och stöd av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Kontakta din vårdande enhet om du har svårt att klara av vardagen. Olika yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan till exempel

  • vägleda dig i goda arbets- och viloställningar och individuella övningar.

  • tillsammans med dig bedöma behovet av hjälpmedel och hjälpa dig att skaffa dem.

  • tillsammans med dig bedöma behovet av ändringar i hemmet och inleda genomförandet av dem.

  • bedöma dina rehabiliteringsbehov tillsammans med dig och hänvisa dig till rehabilitering.

Du kan också få kamratstöd och samtalshjälp till exempel via Reumaförbundet eller föreningar.

När du får tillräckligt med information kan du integrera informationen i ditt dagliga liv och förbättra ditt välbefinnande.

Läs mer om olika rehabiliteringstjänster och terapier.

Uppdaterad 7.6.2022