Gå till sidans innehåll

Fysisk träning och smärta i ländryggen

När smärtan i ryggen är akut gör ansträngande fysiska övningar inte läkningen snabbare. Vid utdragen smärta i ryggen är aktiv träning däremot ett av de viktigaste elementen i rehabiliteringen.

Grundläggande principer för träning i smärtans olika skeden

Kortvarig smärta i ländryggen (under 6 veckor)

  • Motionera lätt. Du kan till exempel gå i den mån som smärtan tillåter.

  • Fortsätt med dina dagliga sysslor och undvik vila i sängläge.

  • Du kan också ägna dig åt mer fysisk träning i den mån som symtomen tillåter det, men det gör inte att smärtan i ryggen läker snabbare.

  • Fysisk träning förhindrar att smärtan upprepas. Det är dock inte möjligt att ge allmängiltiga rekommendationer om de bästa träningsmetoderna och rörelserna. Du kan be om att få individuella instruktioner av fysioterapeuten.

Utdragen smärta i ländryggen (6–12 veckor)

  • Om smärtan fortsätter längre än i sex veckor, ska du lära dig att kontrollera bålen i olika situationer, till exempel när du böjer dig eller lyfter någonting. Gör först små rörelser. När du får bättre kontroll över bålen kan du småningom göra större rörelser.

  • Träning under handledning av en fysioterapeut är ett bra sätt att göra musklerna i bålen starkare och förbättra din funktionsförmåga.

Långvarig smärta i ländryggen (över 12 veckor)

  • Vid långvarig smärta ger motion vanligen den största nyttan när den planeras individuellt och dess genomförande följs upp till exempel inom fysioterapi. Det har konstaterats att behandling med motion lindrar smärta i ländryggen lika bra som andra icke-kirurgiska behandlingar, till exempel läkemedel.

  • Terapeutisk träning som ökar stegvis har observerats minska smärtan och öka funktionsförmågan även hos patienter med kroniska ryggsmärtor. Terapeutisk träning är handledd och systematisk träning som ökar ryggens förmåga att tåla belastning.

Uppdaterad 27.11.2017