Gå till sidans innehåll

Stödboende och serviceboende

Om du behöver stöd och handledning för att bo själv, kan stöd- eller serviceboende passa dig.

Stödboende kan ordnas antingen hemma eller i en stödbostad. Serviceboendeformer är till exempel servicehus eller äldreboende.

I ett servicehus har du tillgång till en bostad. Du ansvarar själv för utgifter och plikter gällande boendet, till exempel betalning av hemförsäkring och sökande av bostadsstöd.

Stödboende innehåller regelbunden rehabilitering, som grundar sig på rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringens syfte är stöd för en mera självständig vardag och att få bukt med symtomen genom att stöda aktiviteter både hemma och utanför hemmet.

Serviceboende kan ordnas till exempel i det egna hemmet, i ett servicehus eller i en annan boende-enhet. I serviceboende ingår en bostad och den boendeservice som är nödvändig för att klara av de dagliga sysslorna. Den service som hör till serviceboende kan förverkligas med hjälp av hemservice, stöd för närståendevård eller genom att slå ihop alla de här serviceformerna. Det centrala är en ändamålsenlig bostad och tillräckligt med stöd för boendet.

För att möjliggöra serviceboende kan ändringsarbeten göras i din bostad eller så kan olika slags anordningar skaffas, till exempel en säkerhetstelefon.

Uppdaterad 18.10.2018