Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsguide för urininkontinens

Urininkontinens kan bero på många olika faktorer och orsaken till symptomen är bra att utreda. Urininkontinens kan påverkas med rehabilitering. Du kan använda denna guide som hjälp för egenvård av urininkontinens och som stöd för självständig träning under rehabiliteringsperioden. Observera att denna guide är en allmän guide. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar som du fått angående din vård och rehabilitering. Be yrkeskunnig vårdpersonal om handledning vid behov, om du är osäker vilka anvisningar som passar just dig.