Gå till sidans innehåll

Instruktioner för rörelseövningar - nivå L2-S5

Rörelseövningar är mycket viktiga, eftersom din rörelse- och känselförmåga har försvagats.

Rörelseövningar upprätthåller ledernas rörlighet. Du kan göra övningarna självständigt eller tillsammans med en assistent. Vem som helst kan hjälpa dig med övningarna, så länge instruktionerna här nedan följs.

Då du gör rörelseövningar är det viktigt att komma ihåg att du kanske inte känner den smärta som rörelseövningen kan förorsaka. Övningarna ska alltid göras försiktigt.

  • Bilderna har kopierats med separat tillstånd från den fritt tillgängliga webbplatsen www.physiotherapyexercises.com.

  • All images have been copied with permission from freely available exercise-prescribing software at www.physiotherapyexercises.com.

Syfte: Upprätthåller axelledens rörelsevidd.


Instruktion: Be din assistent röra din arm åt sidan och sedan tillbaka mot kroppen.


Instruktion: Be din assistent röra din arm uppåt och neråt.


Instruktion: Be din assistent vrida din arm så att armbågen hålls på sin plats. Armbågen ska inte lyftas ovanför axeln. Dina fingrar pekar ibland uppåt, ibland neråt.

Syfte: Upprätthåller armbågsledens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent böja och sträcka din armbåge så långt som det är möjligt.

Syfte: Upprätthåller underarmens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent vrida din underarm mot dig och sedan bort från dig.

Syfte: Upprätthåller handledens rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent böja på din handled, så att den böjs och sträcks så mycket som möjligt.

Syfte: Upprätthåller höfternas och knänas rörelsevidd.

Instruktion: Be din assistent böja och sträcka på din höft och ditt knä så mycket som det är möjligt.

Syfte: Upprätthåller vristens rörlighet.

Instruktion: Be din assistent röra på din vrist, så att den böjs så mycket som möjligt.

Uppdaterad 27.2.2024