Gå till sidans innehåll

När ska jag söka vård vid smärta i ländryggen?

Här hittar du exempel på situationer i vilka det lönar sig att söka vård, om du har ont i ryggen. Plötslig smärta i ryggen har dock i de flesta fallen en god prognos. Smärtan försvinner av sig själv och man behöver inte oroa sig för den.

Smärta i ryggen är ett mycket vanligt besvär. Smärtan kan också ha en bakomliggande orsak som kräver behandling, men detta är fallet mycket sällan. Trots det är det bra att känna igen symtomen på allvarliga sjukdomar och andra riskfaktorer.

Nedan finns exempel på situationer i vilka det är bra att uppsöka läkare.

  • Om du har råkat ut för en olycka, till exempel om du fallit ner eller varit i en trafikolycka, och har smärta på ett begränsat område i ryggen. Hos personer som har osteoporos kan till och med en olycka som känns helt obetydlig orsaka en fraktur i kotan.

  • Om du har haft ont i ryggen en längre tid och har dessutom allmänna symtom, till exempel feber och minskad vikt, och du känner dig sjuk, eller om smärtan hela tiden blir värre, kan den ha en allvarlig orsak, till exempel en tumör eller inflammation. Risken för inflammation ökar om du har ätit kortison en längre tid eller använt läkemedel som ges intravenöst.

  • Om du har smärta i ryggen och muskelsvaghet i benen kan du lida av allvarlig nervkompression.

  • Om du har smärta i ryggen tillsammans med urineringssvårigheter, dvs. du kan inte tömma blåsan.

  • Om du har svårt att hålla tillbaka avföringen.

  • Om du domningssymtom i skrevet.

  • Om smärtan gör att du inte kan arbeta.

  • Om smärtan fortsätter i mer än sex veckor.

Största delen av ryggsmärtorna försvinner inom några veckor. Största delen av alla ischiaspatienter återhämtar sig på en månad, och nästan alla blir bra inom tre månader. Om smärtan fortsätter över tre månader, talar man om kronisk smärta, som behandlas på ett annat sätt än plötslig smärta, dvs. akut smärta.

Du kan söka dig till läkarens mottagning via företagshälsovården eller hälsocentralen. Företagshälsovården kan också täcka besök hos fysioterapeuten. Flera hälsocentraler har en direktmottagning för fysioterapi. Då hänvisas en patient med ryggont till den här mottagningen i stället för läkarens mottagning. Du kan behöva en läkarremiss för att få fysioterapi på hälsocentralen. Kontakta din egen hälsocentral för att kontrollera förfarandet.

Du kan söka dig till fysioterapeutens mottagning om du vill ha individuella instruktioner och råd vid akuta ryggbesvär, eller när du upplever att en utdragen smärta i ryggen försämrat din funktionsförmåga.

Fysioterapeuten undersöker och bedömer den olägenhet som smärtan i ryggen orsakar dig. Du får instruktioner om lämplig träning och motion, tips för aktiviteter på egen hand och information om ergonomi.

Fysioterapitjänster finns att få inom primärvården, företagshälsovården och studenthälsovården samt hos privata företag inom fysioterapi.

Multiprofessionell rehabilitering är rehabilitering som ges av experter från olika specialområden. Rehabiliteringen inriktas inte bara på patientens fysiska rehabilitering utan omfattar även hans eller hennes psykiska och sociala funktionsförmåga. I anslutning till rehabiliteringen kan utarbetas en plan för patientens rehabilitering och återvändande till arbetet. Planen följs upp tillsammans med en yrkesutbildad person.

Om smärtan i ryggen fortsätter längre än i tre månader kan patienten få nytta av multiprofessionell handledning. Med hjälp av multiprofessionell handledning är det möjligt att minska den olägenhet som patienten upplever. Samtidigt blir sjukledigheterna kortare, när patienterna återvänder snabbare till arbetet.

FPA ordnar kurser för personer som lider av ryggsjukdomar. Mer information om kurserna:

Uppdaterad 20.2.2024