Gå till sidans innehåll

Vad är urininkontinens?

Urinläckage, dvs. urininkontinens, är ett vanligt symptom, som påverkar livskvaliteten.

Urininkontinens kan bero på många olika faktorer och orsaken till symptomen är bra att utreda.

Urininkontinens är ett vanligt besvär hos medelålders och åldrande kvinnor. Graviditeter och förlossningar samt framfall av bäckenbotten påverkar bäckenbottens funktion och ökar risken för urininkontinens.

Urininkontinens är ett vanligt besvär hos åldrande män. Tillväxt av prostatan eller åtgärder på prostatan kan orsaka urininkontinens.

Då urininkontinensen hör samman med fysisk ansträngning eller kraftansträngning talar man om ansträngningsinkontinens. Då kan urin läcka till exempel vid hostning eller nysning. Läckagemängden vid respektive ansträngning brukar vara liten.

Trängningsinkontinens orsakar plötslig urinträngning, då urinen kan läcka. Läckagemängden är i regel stor och blåsan kan till och med tömmas helt.

Då urinläckage sker både vid ansträngning och vid trängning handlar det om blandinkontinens.

Vid överrinningsinkontinens blir blåsan överfull och till följd av det börjar urinen rinna oavsiktligt.

Uppdaterad 5.11.2019