Gå till sidans innehåll

Sexualiteten efter bukkirurgi

I denna guide får du information om hur bukoperationen inverkar på sexualiteten, om olika sätt att behandla sexuella dysfunktioner och samt information om vem du kan vända dig till vid olika problem relaterade till sexualitet.